Colofon

De Analysetool Wijkgericht Integraal Werken is gemaakt in het kader van BeterOud. Dit platform stimuleert het ontwikkelen en toepassen van innovatieve instrumenten en aanpakken om wonen, welzijn en zorg van ouderen te verbeteren.

Verantwoording

De tool is getest in (wijk)teams in de gemeenten Rotterdam, Elburg en Bergen op Zoom. De gemeenten Breda test de tool in een later stadium.

Realisatie

Ontwikkelaars: Hanna van Dijk (Erasmus Universiteit), Els Hofman (Movisie/BeterOud)
Ontwerp: Taluut
Technische realisatie: Creative Data 

Financiering

Deze tool is mogelijk gemaakt met financiering van ZonMw vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg via een Verspreidings- en Implementatieimpuls (VIMP) voor het project Even Buurten en met financiering van het ministerie van VWS.

Met dank aan

We danken de volgende personen graag voor hun feedback op eerdere versies van de tool: Prof. dr. Anna Nieboer en dr. Jane Cramm (Erasmus Universiteit Rotterdam), dr. Marleen Goumans en Marielle Hobbelen (Hogeschool Rotterdam), Susan Korthagen en Eva Meininger (Gemeente Rotterdam) en Dini Smilde (GENERO). 

Webdesign: Maatwwwerk