Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen.

 

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik nu doen?
In de bevestigingmail die je hebt gekregen, staat het wachtwoord vermeld. Anders kun je een nieuw wachtwoord aanvragen door te klikken op wachtwoord vergeten.

Ik weet mijn gebruikersnaam niet meer.
Je gebruikersnaam is hetzelde als je e-mailadres. In de bevestigingsmail die je hebt ontvangen, staat dit e-mailadres ook vermeld.

Ik heb de vragenlijst al eens ingevuld, hoe kom ik bij mijn resultaten?
Je resultaten vind je terug als je gaat naar "mijn account" (rechtsboven op de pagina). In het linkermenu vind je de knop "mijn uitslag". Wil je je gegevens updaten, dan kun je de vragenlijst opnieuw invullen. Let op: je eerdere uitslag wordt dan gewist.


Kan ik mijn uitslag printen?
Het is mogelijk om je uitslag te printen. Op de uitslagpagina staat rechtsboven (net onder het menu) een printicoon. Als je daar op klikt krijg je een printversie. Je kan er dan ook voor kiezen om de uitslag op te slaan als pdf.

Kan ik ook een pdf maken van mijn uitslag?
Het is mogelijk om een pdf-versie van je uitslag op te slaan. Klik hiervoor op het printicoon op de uitslagpagina (rechtsboven, onder het menu). Vervolgens krijg je een pop-up. Klik hier op de knop "bestemming" en vink vervolgens de optie "opslaan als pdf" aan.


Wat is de definitie van integraal werken?
In samenhang en afstemming, domeinoverstijgend (multidisciplinair/ interprofessioneel) samenwerken aan efficiënte en effectieve ondersteuning van en met de inwoner in de wijk bij hulpvragen en bij het voorkomen van hulpvragen.


Waar vind ik tips voor verbeteracties?

Op de uitslagpagina vind je je uitslag per niveau. Rechts staat een knop waarmee je tips voor verbeteracties kunt vinden.

Hoe is dit model tot stand gekomen?
Het model is ontwikkeld door Valentijn e.a. (2013) voor de eerstelijnszorg. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het model binnen het project Even Buurten gebruikt. Op basis van deze ervaringen is het verder verfijnd en verbreed naar de context van Even Buurten (van Dijk et al. 2015). In het kader van BeterOud is er een analysetool van gemaakt.

Kunnen gemeente-ambtenaren de analysetool ook invullen?
De tool is specifiek bedoeld voor professionals die werken in een (sociaal) (wijk)team, gebiedsteam of (wijk)netwerk. De vragen zijn afgestemd op hun werkzaamheden. Voor ambtenaren heeft het invullen daarom niet zoveel zin. Het is daarentegen wel heel zinvol de resultaten samen met gemeente-ambtenaren te bespreken. 

Ik wil graag mensen uitnodigen om de tool in te vullen, hoe doe ik dat?
Ga naar "mijn account" (rechtsboven op de pagina) en klik links op "team/samenwerkingspartners". Dan kom je op een pagina waarin je een groep kunt samenstellen. 

Wat gebeurt er met de gegevens die ik invul?
Wat jij invult, kun je alleen zelf zien. De gemiddelde resultaten van iedereen uit jouw gemeente worden getoond als vergelijking, maar ze zijn dus nooit te herleiden naar jou persoonlijk. Vul je de tool in met andere mensen uit je team of met samenwerkingspartners? Dan kun je het gemiddelde van de antwoorden zien, maar ook niet wat iedereen persoonlijk heeft ingevuld. Daarnaast kunnen de ingevulde gegevens worden gebruikt voor (wetenschappelijk) onderzoek door de Erasmus Universiteit Rotterdam, BeterOud en/of Movisie. Dit gebeurt altijd anoniem. 


Wat gebeurt er met de informatie uit de algeme vragen die vooraf worden gesteld?
De antwoorden op deze tool worden niet gebruikt in de analyse zelf. De informatie die hieruit komt, kan worden gebruikt voor algemene analyse over wijkteams. Informatie over de gemeente wordt gebruikt om vergelijkingen op gemeenteniveau te kunnen maken.

Webdesign: Maatwwwerk