Ontdek je verbeterpunten om integraal te werken in de wijk

Met de Analysetool Wijkgericht Integraal Werken krijg je als individu en als team inzicht in hoe het gaat met integraal werken in de wijk. Wat gaat goed en wat kan beter?

Definitie integraal werken

Onder integraal werken verstaan we in samenhang en afstemming, domein-overstijgend (multidisciplinair/interprofessioneel) samenwerken aan efficiënte en effectieve ondersteuning van en met de inwoner in de wijk bij hulpvragen en bij het vóórkomen van hulpvragen.

Vragenlijst

De tool is gebaseerd op het model Wijkgericht Integraal Werken (van Dijk et al. 2015; Valentijn et al. 2013). Het model gaat uit van 6 verschillende niveaus waarop sprake moet zijn van integraal werken. Er moet afstemming zijn tussen alle niveaus. Daarnaast zijn er 2 tussenliggende niveaus met randvoorwaarden (cultuur en functionaliteiten) die nodig zijn om integraal werken te laten slagen. 

Om te analyseren op welke niveaus jij succes hebt en op welke niveaus er verbeteringen nodig zijn, vul je een vragenlijst met stellingen in. Na afloop krijg je een rapportage waarmee je in één oogopslag ziet op welke niveaus er belemmeringen zijn en waar het goed gaat.


Bij voorkeur met je team

Je kunt de vragenlijst voor jezelf invullen. Nog beter is het als je hele team de vragenlijst invult. Ieder vult de vragenlijst voor zichzelf in. Je teamleden zien niet wat je individueel invult. Wel zie je het resultaat van je team als geheel. Het is belangrijk om die uitslag met elkaar te bespreken. Zo krijg je als team inzichtelijk welke successen en belemmeringen jullie zien om integraal te werken en kunnen jullie samen kijken naar verbeteracties.


Wat levert het op?

Na afloop heb je inzicht in de niveaus die meer aandacht verdienen en heb je een concreet vertrekpunt waaruit je kunt gaan verbeteren. Per niveau krijg je inzicht in goede voorbeelden uit de praktijk, zodat je zelf verbeteracties kunt bepalen.

De tool biedt geen standaardadvies. Want wat jij en je team belangrijk vinden, kan verschillen van wat andere teams op hun prioriteitenlijst hebben staan. Met elkaar moet je bepalen wat jullie doelstellingen zijn. Is voor sommige onderdelen een 6 voldoende? Of gaan jullie voor een 9? Of streef je ernaar om eerst alle onvoldoendes weg te werken? Die keuze is aan je team. Wel is het belangrijk dat je de resultaten met elkaar bespreekt en gezamenlijk een actieplan maakt. 


Meer hulp nodig?

Heb je na het doen van de analyse behoefte aan advies of ondersteuning bij het verbeteren van het integraal werken in de wijk? We helpen je graag verder. Neem dan contact met ons op via info@beteroud.nl.

Webdesign: Maatwwwerk