Model Wijkgericht Integraal Werken

Het model Wijkgericht Integraal Werken brengt verschillende bouwstenen voor gebiedsgerichte integrale zorg en ondersteuning bij elkaar. De achterliggende gedachte is dat integraal werken alleen slaagt als op álle niveaus integraal wordt gewerkt en er afstemming is tússen de verschillende niveaus. Het model laat op een gestructureerde manier zien wat hiervoor nodig is. Bekijk het model hieronder en klik op de schillen voor meer uitleg over de niveaus.

Model

Niveaus

De verschillende onderdelen zijn in te delen in het micro-, meso- en macroniveau. De onderdelen functionaliteiten en cultuur lopen door alle niveaus heen. Het zijn randvoorwaarden die op alle niveaus goed moeten zijn.

De oorsprong

Het model is ontwikkeld door Valentijn e.a. (2013) voor de eerstelijnszorg. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het model binnen het project Even Buurten gebruikt. Op basis van deze ervaringen is het verder verfijnd en verbreed naar de context van Even Buurten (van Dijk et al. 2015).

Samen met BeterOud is er vervolgens een analysetool van gemaakt. Lees meer over de analysetool.

Internationaal krijgt het model van Valentijn veel waardering. Zo heeft het onder andere een prijs gewonnen van de Integrated Care foundation en is het opgenomen in het beleid van de WHO.

Webdesign: Maatwwwerk