Over ons

BeterOud
Verschillende organisaties uit de sectoren wonen, welzijn en zorg hebben zich verbonden in het consortium BeterOud. De ambitie van BeterOud is de levenskwaliteit van ouderen verbeteren door hen in staat te stellen hun eigen unieke leven voort te zetten ondanks de beperkingen van ouder worden. Hiermee zetten de partijen de beweging voort die Het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw in gang heeft gezet.

Deelnemende partijen aan het consortium zijn: Habion, KBO-PCOB, Movisie, NVOG/KNVG, het landelijk ROS-Netwerk, Sociaal Werk Nederland en Vilans. Daarnaast zijn Laego en Pharos nauw betrokken.

Kijk voor meer informatie op www.beteroud.nl

Het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG)
Het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) is het toonaangevende instituut voor onderwijs en onderzoek op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg. Het iBMG is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale uitdagingen.

Kijk voor meer informatie op www.bmg.eur.nl

Webdesign: Maatwwwerk