Tips

Wil je meer lezen over integraal werken in de wijk? Of zoek je manieren om integraal werken te verbeteren? Hieronder vind je links naar publicaties en websites waar je meer informatie kunt vinden. Ook staat er per niveau een mogelijke verbeteractie genoemd? 

Ben je op zoek naar meer verbeteracties? Vul dan de vragenlijst in. Bij de uitslag vind je dan nog meer tips en adviezen.

Meer lezen


Verbetersuggesties

Hulpvrager: Behoeften in kaart brengen
Gebruik een instrument om de behoeften en vaardigheden/mogelijkheden van de hulpvragers in kaart te brengen, bijvoorbeeld de Tilburg Frailty Indictator (TFI) voor kwetsbaarheid of de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) of de Leefgebiedenwijzer.


Diensten: Bestaande activiteiten
Heb je zicht op de al bestaande activiteiten in de buurt? En zijn die ook bekend bij je doelgroep? Er bestaan veel leuke lokale, maar ook landelijke initiatieven zoals bijvoorbeeld Granny’s Finest (een breiclub voor ouderen) en Buurtcirkels (een sociaal netwerk van buurtbewoners die elkaar gaan ondersteunen bij hun hulpvragen). Bij het Loket Gezond Leven vind je interventies uitgesplitst naar bijvoorbeeld doelgroep en setting.


Buurt: Buurtsafari of Bakkie in de wijk
Organiseer een 'buurtsafari' waarin je samen met professionals en buurtbewoners een rondje maakt in de wijk en belangrijke plekken en personen bezoekt of organiseer en Bakkie in de wijk om bewoners beter te leren kennen. Dat zijn ook goede manieren om bewoners met elkaar in contact te brengen. 


Professionals: Wie is Wie 

Verlies je af en toe de grip op de grote hoeveelheid professionals binnen je werkgebied? Gebruik de infographic 'Wie is wie in de wijk' om zicht te krijgen op alle professionals in een buurt. Je kunt dit document invullen voor je eigen werkgebied.


Organisaties: Presenteer jezelf
Is het belangrijk om de banden in wijk met andere organisaties wat meer aan te halen? Zodat je elkaar beter leert kennen waardoor de hulpvrager sneller en goed geholpen is? Organiseer dan eens aan het eind van de middag een netwerkborrel. Dan kunnen ook degenen komen die overdag lastiger tijd kunnen vrijmaken. Denk aan de huisarts of vrijwilligers die naast hun vrijwilligerswerk een betaalde baan hebben. Help in het leggen van het contact via een speeddate. Herhaal 2 of 3 keer per jaar zo’n borrel en betrek een netwerkpartner bij de organisatie. Kies een specifiek thema. Samenwerking tussen formeel en informeel bijvoorbeeld. 


Beleid: Betrokken bij gemeentebeleid
Heb je soms het gevoel dat het gemeentebeleid ver van je dagelijkse praktijk afstaat en zou je graag meer inspraak willen hebben? Misschien zijn er binnen jouw gemeente wel werkgroepen waar je bij zou kunnen aanschuiven of kun je als team een keer iemand vanuit beleid uitnodigen om het gesprek aan te gaan.

Functionaliteiten: E-learning
Vind je het in de praktijk best moeilijk om de informele netwerken aan te boren en eigen kracht van mensen aan te spreken? Volg dan eens de e-learning module Even Buurten (wordt later dit jaar uitgebracht). 


Cultuur: Visie
Zet een gezamenlijke visie op papier omtrent integraal werken in de wijk. Doe dat bijvoorbeeld door een 'dromenkleed' te tekenen (een kleed waarop jullie je toekomstdromen schetsen) met andere professionals en mensen vanuit beleid en management in de wijk.

Webdesign: Maatwwwerk